English|Bahasa Malaysia
Cetak laman ini
 
 
Pautan
  Senarai institusi perbankan
  Bank Negara Malaysia
  BNM LINK
  Info Insurans
  FMB
  AKPK
  Biro Kredit
  ABM
  PIDM

 
  Pilih salah satu untuk maklumat lebih lanjut:  
 
 
Pinjaman Anda
Sewa Beli
Perumahan
Pembiayaan Perniagaan
Kad Anda
Kad Kredit
Kad Caj
Akaun Anda
Akaun Semasa
BSA dan BCA
Akaun Simpanan
 
 
Membeli rumah mungkin pelaburan paling berharga yang dibeli. Oleh itu, pertimbangan dan perancangan kewangan yang rapi dan teliti adalah perlu sebelum mengambil langkah seterusnya. Jika memilik sebuah rumah ialah sebahagian daripada matlamat kewangan anda, anda perlu mengetahui apa yang mampu miliki berdasarkan simpanan dan pendapatan anda.
 
Maklumat Berkaitan

Nisbah hutang

Masalah pembayaran semula

Projek rumah terbengkalai

Fahami insurans rumah

Cara-cara membuat aduan
 
Saya Mahu...

Baca soalan lazim tentang pinjaman perumahan

Muat turun buku panduan pinjaman perumahan

Emel laman ini kepada kawan
Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini
 
     
   
  Terdapat pelbagai cara untuk mendapatkan maklumat tentang pinjaman perumahan. Anda boleh mendapatkan maklumat tersebut daripada institusi perbankan atau sumber lain seperti akhbar, majalah dan Internet. Sekiranya terdapat maklumat yang kurang jelas, dapatkan penerangan daripada institusi perbankan anda Bandingkan jenis pinjaman yang ditawarkan setiap institusi perbankan bagi memastikan pilihan anda bersesuaian dengan keperluan kewangan anda.

Anda harus memberi lebih perhatian kepada perkara-perkara berikut:
 
     
  Kadar  
     
  Ketahui kadar dan tempoh tawaran. Teliti tawaran yang diberikan secara menyeluruh, dan jangan hanya tertarik dengan kadar faedah permulaan. Kadang-kala, kadar faedah yang dikenakan akan meningkat di masa depan walaupun kadar faedah permulaan rendah.

Pastikan sama ada kadar tersebut adalah kadar sama rata atau kadar berubah. Bagi kadar berubah, faedah yang dikenakan akan bergerak selari dengan perubahan pada kadar berian pinjaman asas. Oleh itu, kenal pasti sama ada anda mampu untuk membayar balik pinjaman walaupun kadar faedah yang dikenakan meningkat atau menurun. Anda juga dinasihatkan untuk mengenal pasti sama ada anda boleh membayar balik pinjaman dengan satu jumlah ansuran tetap. Walau bagaimanapun, tempoh pinjaman anda boleh menjadi semakin panjang atau pendek berdasarkan pergerakan kadar faedah.
 
     
     
     
   
  Pastikan anda mempunyai dokumen berikut sebelum memohon pinjaman perumahan.  
     
 
Sesalinan kad pengenalan atau pasport anda
Slip gaji untuk 3 bulan yang terkini
Penyata cukai pendapatan (borang J) yang terkini atau borang EA
Dokumen perjanjian jual beli/resit pembayaran deposit atau tempahan/ surat tawaran daripada pemaju
Sesalinan surat hakmilik tanah (jika ada)
Penyata bank 6 bulan terdahulu (wajib jika tiada slip gaji/borang J/EA)/buku akaun simpanan/resit simpanan tetap
Laporan penilaian harta (untuk rumah sudah siap)
 
     
  Jika anda bekerja sendiri, anda juga perlu melampirkan  
     
 
Dokumen pendaftaran perniagaan,
Penyata bank untuk 3 bulan terakhir
Penyata kewangan terkini dan dokumen lain yang boleh menyokong sumber pendapatan anda.
Lain-lain dokumen sokongan tambahan.
 
     
   
  Selepas bersetuju untuk menerima surat tawaran pinjaman, anda perlu melantik seorang peguam yang merupakan panel peguam institusi perbankan untuk menyiapkan dokumentasi pinjaman. Sebahagian daripada dokumen ini akan dikemukakan kepada jabatan Kerajaan berkenaan untuk pendaftaran dan kepada Pejabat Setem untuk pembatalan setem.

Setelah proses tersebut selesai, dokumen-dokumen ini akan dihantar kepada institusi perbankan dan anda akan menerima salinan Perjanjian Pinjaman.
 
     
     
     
   
  Anda juga perlu menjelaskan kos pemprosesan permohonan pinjaman anda seperti fi perkhidmatan profesional dan caj yang dikenakan oleh pihak Kerajaan. Oleh itu, dapatkan nasihat daripada pegawai institusi perbankan anda berkenaan fi dan caj tersebut. Berikut adalah di antara fi dan caj yang biasa dikenakan:  
     
 
Jenis Kadar
 
 
     
  Fi Guaman
 
  Untuk perjanjian pinjaman jual beli*  
   
   
 
Untuk RM150,000 pertama   1.0% (min RM300)
Untuk RM850,000 seterusnya   0.7%
Untuk RM2,000,000 seterusnya   0.6%
Untukt RM2,000,000 seterusnya   0.5%
Untuk RM2,500,000 seterusnya   0.4%
Melebihi RM7,500,000   boleh dirunding atas lebihan
(tidak > 0.4% daripada lebihan )
   
     
  Duti Setem
 
  Perjanjian pinjaman  
     
  Pindah hakmilik (untuk rumah sudah siap sahaja)  
   
   
  0.5% daripada jumlah pinjaman
   
  1% untuk RM100,000 pertama
  2% untuk RM400,000 seterusnya
  3% untuk melebihi RM500,000
   
     
  Fi Pengeluaran Pinjaman
 
  Termasuk fi untuk pendaftaran cagaran, caj untuk carian tanah dan fi untuk carian kebankrapan  
   
 
  Fi ini berbeza mengikut negeri, pejabat tanah dan jenis hartanah. Sebagai contoh, di Selangor dan Wilayah Persekutuan, fi yang boleh dikenakan adalah di antara RM300 sehinggan RM700.
   
     
  Fi Pemprosesan  
  Dikenakan sekali untuk tujuan memproses permohonan pinjaman anda  
   
Kadar (RM) Jumlah Pinjaman (RM)
50 Sehingga 30,000
   
100 30,001 – 100,000
   
200 Melebihi 100,000
   
 
     
  Untuk perjanjian pinjaman jual beli berdasarkan Jadual Pertama dan Jadual Ketiga Perintah Saraan Peguam Cara 2005
 
     
  Jenis caj dan jumlah caj yang dikenakan akan berubah dari semasa ke semasa. Anda dinasihatkan agar berjumpa dengan pegawai institusi perbankan anda untuk mendapatkan nasihat lanjut dan mengadakan perbincangan jika ada sebarang kemusykilan berhubung jenis fi dan khidmat guaman.  
     
     
     
     
   
  Berdasarkan pakej pinjaman yang anda pilih, pembayaran balik ansuran bulanan pinjaman anda akan dikenakan faedah, sama ada secara harian atau bulanan. Jumlah wang pokok akan berkurangan serta-merta setiap kali bayaran ansuran pinjaman dibuat.

Walaubagaimanapun, anda boleh berbincang dengan institusi perbankan tentang cara-cara yang boleh membuatkan bayaran balik pinjaman anda menjadi lebih fleksibel, seperti:
 
     
 
Skim bayaran berperingkat
 
Kaedah ini akan memberi peluang kepada pembeli rumah untuk mengurangkan beban pembayaran di peringkat awal supaya lebih banyak wang dapat digunakan untuk tujuan lain. Apabila pendapatan pembeli meningkat, kemampuan kewangan peminjam akan turut meningkat, sekali gus menjadikan ia mampu membuat pembayaran balik pada tahap yang lebih tinggi. Skim ini berguna jika anda merancang untuk menggunakan wang bagi tujuan lain terlebih dahulu.
   
Opsyen membuat pembayaran awal
 
Ada institusi perbankan yang menawarkan fleksibiliti membuat pembayaran balik
atau pembayaran balik tambahan dengan faedah dikenakan secara harian. Ini dapat menjimatkan caj faedah dengan syarat anda membuat bayaran bulanan secara teratur.
   
Pembayaran awal pinjaman
 
Ramai peminjam berasa ada baiknya memendekkan tempoh pinjaman dengan membuat pembayaran awal sebahagian daripada baki pinjaman melalui lebihan wang tabungan atau bonus tahunan. Ini dapat mengurangkan caj faedah sekiranya pembayaran balik dibuat semasa tahun-tahun awal pinjaman. Walau bagaimanapun, sesetengah institusi perbankan mungkin mengehadkan jumlah yang boleh dibuat untuk pembayaran awal.
 
     
     
  Institusi perbankan mungkin mengenakan penalti apabila pinjaman diselesaikan sepenuhnya lebih awal kerana perkara tersebut akan mengganggu perancangan aliran tunai institusi perbankan. Penalti yang dikenakan adalah sama ada berasaskan kadar sama rata atau faedah untuk 'x' bulan (contohnya, 1 bulan faedah)  
     
     
  Jika anda mempunyai lebihan wang, anda mungkin mahu membayar baki pinjaman lebih awal daripada yang dijadualkan. Anda perlu memaklumkan kepada institusi perbankan terlebih dahulu untuk membuat pembayaran balik sebahagian daripada pinjaman. Institusi perbankan juga mungkin menghadkan jumlah pembayaran awal yang boleh dibuat Pastikan sama ada pakej pinjaman anda membenarkan pembayaran awal sebahagian daripada pinjaman dan apakah prosedurnya.  
     
     
   
 
Hak anda sebagai peminjam
     

Hak untuk mendapat akses kepada segala maklumat yang boleh mempengaruhi keputusan untuk membuat pinjaman  
 

Hak untuk dilayan secara profesional, bersopan dan tanpa prasangka  
 

Hak untuk berunding terhadap perubahan pada syarat-syarat dan terma pinjaman  
 

Hak untuk mendapat maklumat yang tepat dan benar mengenai akaun pinjamannya  
     

Hak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya berlaku pelanggaran perjanjian  
 
Tanggungjawab anda sebagai peminjam
     

Bertanggungjawab untuk memahami keseluruhan terma dan syarat pinjaman  
 

Bertanggungjawab untuk sentiasa mematuhi terma dan syarat yang telah ditetapkan  
 

Bertanggungjawab untuk membayar fi, caj, faedah dan bayaran ansuran mengikut jadual  
 
   
Hak institusi perbankan
     

Hak untuk mendapat maklumat lengkap mengenai kedudukan kredit peminjam  
 

Hak untuk mendapat maklumat yang tepat dan benar mengenai peminjam  
 

Hak untuk menerima pembayaran balik faedah/ansuran bulanan ke atas pinjaman mengikut jadual  
 

Hak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya berlaku keingkaran/pelanggaran perjanjian  
     
Tanggungjawab institusi perbankan
     

Bertanggungjawab untuk melaksanakan segala yang perlu bagi pihak peminjam seperti yang dinyatakan di dalam perjanjian pinjaman  
 

Bertanggungjawab untuk berunding dengan peminjam sebelum membuat sebarang perubahan terhadap terma dan syarat, fi dan maklumat lain yang berkaitan  
 

Bertanggungjawab untuk menjawab sebarang persoalan yang dibangkitkan oleh peminjam  
 
 
     
 
 
  Muat turun
di sini
Untuk maklumat lanjut tentang pinjaman perumahan, muat turun buku panduan kami atau lawati laman soalan lazim bagi mendapatkan jawapan untuk pertanyaan anda.
 
Loading....

Loading....